หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - จดหมายข่าว
  ผู้ชม
   จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565
  163
   จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565
  189
   จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565
  164
   จดหมายข่าวเดือนกันยายน2565
  169
   จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565
  181
   คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  381
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  340
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
  381
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  395
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  440
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  384
   รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  415
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  453
   คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
  403
   ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  437
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  571
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
  445
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
  418
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
  409
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  524
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  498
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
  391
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
  485
   สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  512
   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
  468


  ทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 887    เดือนนี้ 17988     พ.ศ.นี้ 274770   ทั้งหมด 691899