หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - จดหมายข่าว
  ผู้ชม
   เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567
  43
   จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565
  375
   จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565
  350
   จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565
  319
   จดหมายข่าวเดือนกันยายน2565
  292
   จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565
  428
   คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  571
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  479
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
  517
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  568
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  628
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  521
   รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  539
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  585
   คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
  525
   ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  559
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  768
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
  622
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
  571
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
  527
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  689
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  620
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
  500
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
  604
   สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  720


  ทั้งหมด 47 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 408    เดือนนี้ 29894     พ.ศ.นี้ 164065   ทั้งหมด 876411