หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2566
  4
   ภาพกิจกรรม โครงการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566
  5
   ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
  275
   ภาพกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
  278
   กิจกรรม ให้ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565
  219
   กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ซิก้าและโรคที่นำด้วยแมลง 2565
  238
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพพลภาพ 2565
  283
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 2565
  386
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2565
  325
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  432
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  568
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  453
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  543
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  405
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  616
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  549
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  510
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  766
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  592
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  557
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  588
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  672
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  558
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  531
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  599


  ทั้งหมด 37 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 818    เดือนนี้ 26537     พ.ศ.นี้ 192393   ทั้งหมด 904739