หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.
  ผู้ชม
   ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
  132
   ภาพกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
  87
   กิจกรรม ให้ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565
  105
   กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ซิก้าและโรคที่นำด้วยแมลง 2565
  105
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพพลภาพ 2565
  112
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 2565
  155
   กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2565
  120
   พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ประจำปี2564
  314
   ฉีดพ่นหมอกควันป้องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ประจำปี 2564
  348
   ส่งมอบทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ 2564
  302
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
  394
   โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2564
  257
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2564
  399
   โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยง ไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  302
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2564
  298
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคหัด ประจำปีงบประมาณ 2563
  560
   โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
  419
   โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  417
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตาแดง ประจำปีงบประมาณ 2563
  437
   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  463
   บริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563
  379
   บริการจัดฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  401
   แผนสุขภาพตำบลสมเด็จเจริญ
  416
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ปีงบประมาณ 2563
  413
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 62
  473


  ทั้งหมด 35 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 922    เดือนนี้ 18023     พ.ศ.นี้ 274805   ทั้งหมด 691934