หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  อบรม/ประชุม/สัมนา
    ความหมายตราสัญลักษณ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
  4
  ทั่วไป
    ประกาศแบบบีญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567
  40
  ทั่วไป
    เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ.2561
  35
  ทั่วไป
    เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อกราชการ
  36
  ทั่วไป
    รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  33
  ทั่วไป
    ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2557
  32
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2566
  41
  ทั่วไป
    แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  32
  ทั่วไป
    การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ
  43
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
  59
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
  62
  ทั่วไป
    เปิดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  196
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
  296
  ทั่วไป
    ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
  280
  ทั่วไป
    สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567
  223
  ทั่วไป
    รายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี งบประมาณ 2566
  330
  ทั่วไป
    การรับชำระภาษีป้าย(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  438
  ทั่วไป
    การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราขชการ)
  310
  ทั่วไป
    การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  421
  ทั่วไป
    สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี 66
  148
  ทั่วไป
    การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  301
  ทั่วไป
    โครงสร้างส่วนราชการ
  379
  ทั่วไป
    คุ่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  269
  ทั่วไป
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
  286
  ทั่วไป
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  262


  ทั้งหมด 184 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 732    เดือนนี้ 26451     พ.ศ.นี้ 192307   ทั้งหมด 904653