หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน
  146
  ทั่วไป
    ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  188
  ทั่วไป
    ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
  201
  ทั่วไป
    ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ พ.ศ.2566
  252
  ทั่วไป
    ท้องถิ่นอำเภอหนองปรือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถาม
  278
  ทั่วไป
    การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
  279
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
  252
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสติดตั้งป้ายโฆษณา
  292
  ทั่วไป
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  240
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  280
  ทั่วไป
    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  275
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลภฺมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
  287
  ทั่วไป
    การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ
  273
  ทั่วไป
    นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  217
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
  185
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
  220
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2565
  179
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ2565
  218
  ทั่วไป
    คำสั่ง เรื่องคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ2565
  241
  ทั่วไป
    วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2566
  213
  ทั่วไป
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  186
  ทั่วไป
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
  242
  ทั่วไป
    แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล
  291
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ การรักษาสิ่งแวดล้อม“สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  243
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง ประจำปี พ.ศ.2566
  265


  ทั้งหมด 159 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 875    เดือนนี้ 17976     พ.ศ.นี้ 274758   ทั้งหมด 691887