หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ผู้ชม
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖๗ รอบ ๖ เดือน
  17
   ผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖
  35
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  56
   รายงานการรับของขวัญของรางวัลตามนโยบาย No gift Policy ปี 66
  63
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
  58
   รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
  75
   คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
  55
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
  64
   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2565
  254
   หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  321
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
  304
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  367
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณพ.ศ.2566
  474
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
  402
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566
  379
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  388
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
  383
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
  396
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2566
  561
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  437
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  452
   รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  349
   ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่(์No Gift Policy)ประจำปี พ.ศ. 2566
  419
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
  642
   ประกาศเจตนารมณ์
  385


  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 725    เดือนนี้ 26444     พ.ศ.นี้ 192300   ทั้งหมด 904646