หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ผู้ชม
   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2565
  115
   หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  173
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
  158
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  210
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณพ.ศ.2566
  211
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
  184
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566
  179
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  222
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
  190
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
  208
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2566
  278
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  248
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  214
   รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  159
   ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่(์No Gift Policy)
  206
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
  406
   ประกาศเจตนารมณ์
  203
   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ2564
  282
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ2565
  353
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ2564
  335
   หนังสือรับรองไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย ปีงประมาณ 2564
  388
   หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  350
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
  299
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  357
   คู่มือแนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  345


  ทั้งหมด 67 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 865    เดือนนี้ 17966     พ.ศ.นี้ 274748   ทั้งหมด 691877