หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 67
  654
  ทั่วไป
    แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(แผนจัดหาพัสดุ)
  778
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  786
  ทั่วไป
    รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567
  939
  ทั่วไป
    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
  835
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะ
  1332
  ทั่วไป
    ประกาศเชิญชวน
  806
  ทั่วไป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  1183
  ทั่วไป
    สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
  1202
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3
  1081
  ทั่วไป
    ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  881
  ทั่วไป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564
  807
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม
  842
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
  812
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม
  838
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม
  741
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน
  735
  ทั่วไป
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนตุลาคม
  746
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  707
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  769
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนกกระจอกเทศ (แยกเข้าไร่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๗๕ ลบ.ม พร้อมรื้อถอนและติดตั้งท่อลอดถนน คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ
  728
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. เนื่องจากอุทกภัย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  746
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. เนื่องจากอุทกภัย สายภายในหมู่บ้านพันแปลง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  815
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ๙๙-๓ จากสาย ๓๔๘๐ (ข้างโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งช่วงที่ ๑) ถึงสายสุดซอยบ้านเขาหินตั้ง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  834
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยองคต หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  1138
  ทั่วไป
    ประกาศ
  1439
  ทั่วไป
    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  1514
  ทั่วไป
    ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  1177
  ทั่วไป
    จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
  1194
  ทั่วไป
    ประกาศจัดซื้อรถขยะ
  1134


  ทั้งหมด 30 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 673    เดือนนี้ 128248     พ.ศ.นี้ 336435   ทั้งหมด 1048781