หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประกาศแบบบีญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567
  40
   เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ.2561
  35
   เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อกราชการ
  36
   รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  33
   ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2557
  32
   รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2566
  41
   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  31
   การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ
  43
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
  59
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
  61
   เปิดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  196
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
  296
   ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
  280
   สรุปผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567
  222
   รายงานการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี งบประมาณ 2566
  329
   การรับชำระภาษีป้าย(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  437
   การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ(คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราขชการ)
  310
   การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย(คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ)
  421
   สถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปี 66
  147
   การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  301
   โครงสร้างส่วนราชการ
  379
   คุ่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  269
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
  286
   คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  262
   ขอเชิญร่วมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านงานบริการ ประจำ พ.ศ. 2567
  334


  ทั้งหมด 177 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 707    เดือนนี้ 26426     พ.ศ.นี้ 192282   ทั้งหมด 904628