หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผู้ชม
   ประกาศผู้ชนะ
  316
   ประกาศเชิญชวน
  312
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  412
   สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
  347
   ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3
  510
   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  527
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564
  431
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม
  516
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
  523
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม
  555
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม
  428
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน
  373
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนตุลาคม
  440
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  394
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  481
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนกกระจอกเทศ (แยกเข้าไร่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๗๕ ลบ.ม พร้อมรื้อถอนและติดตั้งท่อลอดถนน คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ
  415
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. เนื่องจากอุทกภัย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  463
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. เนื่องจากอุทกภัย สายภายในหมู่บ้านพันแปลง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  454
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ๙๙-๓ จากสาย ๓๔๘๐ (ข้างโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งช่วงที่ ๑) ถึงสายสุดซอยบ้านเขาหินตั้ง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  472
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยองคต หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  809
   ประกาศ
  1136
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  1154
   ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
  906
   จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
  911
   ประกาศจัดซื้อรถขยะ
  866


  ทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 818    เดือนนี้ 17919     พ.ศ.นี้ 274701   ทั้งหมด 691830