หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  ผู้ชม
   รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 67
  155
   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(แผนจัดหาพัสดุ)
  254
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  279
   รายการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567
  414
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
  342
   ประกาศผู้ชนะ
  794
   ประกาศเชิญชวน
  655
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  1002
   สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
  1031
   ประกาศผู้ชนะโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายซอยพรดำรงค์ หมู่ที่ 3
  956
   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  776
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ ประจำปี 2564
  683
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมีนาคม
  734
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
  699
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนมกราคม
  741
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนธันวาคม
  639
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนพฤศจิกายน
  602
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปึงบ 2565 เดือนตุลาคม
  646
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  590
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  668
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยนกกระจอกเทศ (แยกเข้าไร่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๗๕ ลบ.ม พร้อมรื้อถอนและติดตั้งท่อลอดถนน คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ๑ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ
  618
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. เนื่องจากอุทกภัย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  648
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๒๕ ม. เนื่องจากอุทกภัย สายภายในหมู่บ้านพันแปลง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  713
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ๙๙-๓ จากสาย ๓๔๘๐ (ข้างโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งช่วงที่ ๑) ถึงสายสุดซอยบ้านเขาหินตั้ง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
  719
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยองคต หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  1024


  ทั้งหมด 30 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 654    เดือนนี้ 26373     พ.ศ.นี้ 192229   ทั้งหมด 904575